Mənşəyi Qorunan Ad – POD nişanı yerli istehsalçıların qurulan təcrübə və biliklərindən və həmin ərazidən olan xammaldan istifadə etməklə qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş tələblər dəstinə əsasən bu nişanlı məhsulların xüsusi coğrafi ərazidə istehsal və emal olunduğunu, eləcə də hazırlandığını göstərir.


Mənşəyi Qorunan Ad – PDO nişanı isə dünya istehlakçılarına bunun orijinal məhsulun adından, şöhrətindən və məşhurluğundan istifadə edərək bir saxta təqlid olmadığına, əksinə məhz orijinal məhsul olduğuna zəmanət verir.