Τα φρούτα είναι από τους πιο απλούς τρόπους για να προστα- τέψουμε την υγεία μας. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Καθημερινά μπορούμε να φάμε και δύο με τρία διαφορετικά φρούτα ώστε να πάρουμε όλες τις βιταμίνες που μας προσφέρουν. Είναι ένα εύκολο επιδόρπιο και σνακ που μπορούμε να το έχουμε μαζί μας ακόμη και στο γρα- φείο, στο σχολείο ή στο δρόμο.