Το κεράσι Ροδοχωρίου (αναγνωρισμένα από 24.01.1997) έχουν ένα χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, τραγανή υφή και ιδιαίτερη γεύση. Είναι μια ποικιλία ιδιαίτερα ανθεκτική, συντηρείται για ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διά- στημα και παράγεται συστηματικά. Τα κερά- σια Ροδοχωρίου έχουν χαρακτηριστεί προϊ- όν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) από το 1996. Το κεράσι περιέχει αρκετά μεταλλικά άλατα, φυτικές ίνες και ελαγικό οξύ. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, βιταμίνη B, σε κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, μα- γνήσιο και χαλκό. Το αγρόκτημα Ροδοχωρίου βρίσκεται στις βό- ρειες πλαγιές του όρους «Βερμιο».Το υψόμε- τρο της περιοχής-ζώνης είναι από 300 έως 800 μ. Τα εδάφη είναι πολύ γόνιμα, πλούσια σε οργανικές ουσίες. Η ποικιλία προσαρμόστη- κε στο μικροκλίμα της περιοχής και δημιούρ- γησε τα δικά της ξέχωριστά χαρακτηριστικά: το μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα, τη γεύση και την τραγανοτητα των καρπών της. Το μικροκλί- μα επέδρασε ώστε να δημιουργηθεί μια τρα- γανή ποικιλία κερασιάς, που ξεχωριζει για την παράγωγη, το μέγεθος των καρπών και την τραγανή υφή της, με συνεπεια να καθιερωθεί ως τοπική ποικιλια «ΤραγάναΡοδοχωριου”.