Τα Ροδάκινα Νάουσας, (αναγνωρισμένα από τις 21.01.1998) προϊόν Προστατευόμενης Oνομασίας Προελεύσεως (Π.O.Π) σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., αποτελούν το κύριο προϊόν της περιοχής. Ξεχωρίζουν για το πλούσιο άρωμα, την εντελώς ξεχωριστή γεύση και τη φρεσκάδα τους αφού συσκευ- άζονται αμέσως μόλις κοπούν από το δέ- ντρο. Αυτά τα χαρακτηριστικά υψηλής ποιότη- τας είναι που αναγνωρίζουν και αναζητούν οι καταναλωτές. Τα ροδάκινα είναι σπουδαία πηγή υδαταν- θράκων, πρωτεϊνών, διατροφικών ινών, βι- ταμίνης C και βιταμίνης A. Είναι επίσης καλή πηγή διατροφικών ινών. Τα ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της ζώνης που βρίσκεται στην ανατολική πλευ- ρά του Βερμίου σε συνδυασμό με τα γόνι- μα πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη και τα άφθονα νερά συντελούν ώστε το παραγόμε- νο προϊόν – ροδάκινα Νάουσας - να αποκτά ποιοτικές ιδιαιτερότητες.